Aktualności

Koło Astronomiczne Malapert zaprasza! Nasze spotkania gromadzą zainteresowanych astronomią i naukami ścisłymi mieszkańców Kalisza i okolic.

Spotykamy się w czwartki w Akceleratorze Kultury w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a

godz. 17:00 – Grupa Młodsza: dzieci przedszkolne oraz szkoła podstawowa do 6 klasy SP włącznie
godz. 18:00 – Grupa Starsza: od 7 klasy SP, szkoły ponadpodstawowe, studenci, osoby dorosłe, nie ma limitów wiekowych!

Plan pracy Koła Astronomicznego na listopad i grudzień 2022:

czwartek, 24 listopada
godz. 17:00 – Grupa Młodsza – odznaka Aktywnego Poszukiwacza, kosmiczne próżnia
godz. 18:00 – Grupa Starsza – temat warsztatowy: obserwatorium astronomiczne w Kaliszu

czwartek, 1 grudnia
godz. 17:00 – Grupa Młodsza – odznaka Kosmicznego Mierniczego, gwiazdozbiory (utrwalenie wiadomości)
godz. 18:00 – Grupa Starsza – misja Artemis 1 powrót na Księżyc

czwartek, 8 grudnia
godz. 17:00 – Grupa Młodsza – odznaka Kosmicznego Budowniczego, budujemy własny teleskop
godz. 18:00 – Grupa Starsza – Mój Pierwszy Teleskop – zajęcia warsztatowe połączone z fachowym doradztwem technicznym

czwartek, 15 grudnia
godz. 17:00 – Grupa Młodsza – pierwsza gwiazdka – astronomiczne datowanie Bożego Narodzenia
godz. 18:00 – Grupa Starsza – temat do uzgodnienia

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych astronomią!

Koło Astronomiczne Malapert

Koło istnieje w Kaliszu od 2013 roku. Na nasze zajęcia zapraszamy wszystkich zainteresowanych astronomią. Małych i dużych, uczących się i tych, którzy dawno opuścili już mury szkoły.

Zajęcia są bezpłatne!

Czytaj dalej Koło Astronomiczne Malapert

O Fundacji

Fundacja Karola Malaperta została powołana celem upamiętnienia osoby Karola Malaperta: flamandzkiego Jezuity, który w 1613 roku przywiózł do Kalisza lunety. Kalisz stał się tym samym miejscem badań astronomicznych, pierwszym na ziemiach polskich obserwatorium astronomicznym.

Karol Malapert, wraz ze swoimi współpracownikami, zasłużył się dla rozwoju astronomii pierwszymi udokumentowanymi obserwacjami powierzchni Słońca oraz znanym na całym świecie nowatorskim systemem montażu lunet.

Fundacja realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez promocję astronomii, astronautyki i nauk pokrewnych. Podstawowe kierunki działania Fundacji obejmują:

  • prowadzenie Koła Astronomicznego Malapert w Kaliszu, które skupia miłośników astronomii w różnorodnych grupach wiekowych,
  • organizację pokazów nieba, wykładów i warsztatów o tematyce astronomicznej, a także zjazdów, zlotów oraz wycieczek i wypraw związanych z popularyzacją astronomii i nauk pokrewnych,
  • stałą obecność w mediach tradycyjnych, elektronicznych i społecznościowych, mającą kształtować wrażliwość i wiedzę astronomiczną wśród mieszkańców Kalisza i okolic,
  • nieodpłatną pomoc wolontariuszy Fundacji w doborze i regulacji sprzętu astronomicznego w ramach Pogotowia Astronomicznego dla wszystkich zainteresowanych,
  • dokumentację, w ramach prowadzonej monografii Astronomii w Kaliszu, wszelkich przejawów aktywności astronomicznej na terenie miasta od XVII wieku do dnia dzisiejszego.