Śladami zegarów słonecznych

Latem 2020 roku Fundacja Karola Malaperta zorganizowała cykl imprez plenerowych przy zegarach słonecznych w Kaliszu. Cykl o nazwie „Śladami zegarów słonecznych” podzielony został na 4 ślady, po jednym na każdy z kaliskich zegarów.

Ślad 1. Park Miejski 2 lipca 2020 r.

Ślad 2. Park Przyjaźni 6 sierpnia 2020 r.

Ślad 3. Katedra 27 sierpnia 2020 r.

Ślad 4. Majków 17 września 2020 r.