Aktualności

Koło Astronomiczne Malapert zaprasza! Nasze spotkania gromadzą zainteresowanych astronomią i naukami ścisłymi mieszkańców Kalisza i okolic.

Spotykamy się w czwartki w Akceleratorze Kultury w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a

godz. 17:00 – Grupa Młodsza: dzieci przedszkolne oraz szkoła podstawowa do 6 klasy SP włącznie
godz. 18:00 – Grupa Starsza: od 7 klasy SP, szkoły ponadpodstawowe, studenci, osoby dorosłe, nie ma limitów wiekowych!

Plan pracy Koła Astronomicznego na luty-marzec 2023:

czwartek, 16 lutego
godz. 17:00 – Grupa Młodsza – odznaka Starszego Obserwatora – utrwalenie wiadomości, wręczenie odznak
godz. 18:00 – Grupa Starsza – Lokalizacja cząstek w kryształach z nieporządkiem – prezentuje Piotr Tokarczyk

czwartek, 23 lutego
godz. 17:00 – Grupa Młodsza – odznaka Astronoma Wykładowcy – przygotowanie wykładu
godz. 18:00 – Grupa Starsza – Kosmiczne megakonstrukcje – prezentują Marek i Wojtek

czwartek, 2 marca
godz. 17:00 – Grupa Młodsza – wykład O planetach
godz. 18:00 – Grupa Starsza – zajęcia warsztatowe – eksperymenty

czwartek, 9 marca
godz. 17:00 – Grupa Młodsza – odznaka Prawdziwego Obserwatora – zajęcia wstępne
godz. 18:00 – Grupa Starsza – Czego ten Kopernik nie odkrył?

czwartek, 16 marca
godz. 17:00 – Grupa Młodsza – O Księżycu
godz. 18:00 – Grupa Starsza – temat do ustalenia

czwartek, 23 marca
godz. 17:00 – Grupa Młodsza – O wszystkimzajęcia, na których uczestnicy opowiedzą o swojej pasji
godz. 18:00 – Grupa Starsza – temat do ustalenia

czwartek, 30 marca
godz. 17:30 – Astronomiczny Kalisz – piesza wycieczka śladami astronomicznych artefaktów w mieście – szczegóły wkrótce

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych astronomią!

Koło Astronomiczne Malapert

Koło istnieje w Kaliszu od 2013 roku. Na nasze zajęcia zapraszamy wszystkich zainteresowanych astronomią. Małych i dużych, uczących się i tych, którzy dawno opuścili już mury szkoły.

Zajęcia są bezpłatne!

Czytaj dalej Koło Astronomiczne Malapert

O Fundacji

Fundacja Karola Malaperta została powołana celem upamiętnienia osoby Karola Malaperta: flamandzkiego Jezuity, który w 1613 roku przywiózł do Kalisza lunety. Kalisz stał się tym samym miejscem badań astronomicznych, pierwszym na ziemiach polskich obserwatorium astronomicznym.

Karol Malapert, wraz ze swoimi współpracownikami, zasłużył się dla rozwoju astronomii pierwszymi udokumentowanymi obserwacjami powierzchni Słońca oraz znanym na całym świecie nowatorskim systemem montażu lunet.

Fundacja realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez promocję astronomii, astronautyki i nauk pokrewnych. Podstawowe kierunki działania Fundacji obejmują:

  • prowadzenie Koła Astronomicznego Malapert w Kaliszu, które skupia miłośników astronomii w różnorodnych grupach wiekowych,
  • organizację pokazów nieba, wykładów i warsztatów o tematyce astronomicznej, a także zjazdów, zlotów oraz wycieczek i wypraw związanych z popularyzacją astronomii i nauk pokrewnych,
  • stałą obecność w mediach tradycyjnych, elektronicznych i społecznościowych, mającą kształtować wrażliwość i wiedzę astronomiczną wśród mieszkańców Kalisza i okolic,
  • nieodpłatną pomoc wolontariuszy Fundacji w doborze i regulacji sprzętu astronomicznego w ramach Pogotowia Astronomicznego dla wszystkich zainteresowanych,
  • dokumentację, w ramach prowadzonej monografii Astronomii w Kaliszu, wszelkich przejawów aktywności astronomicznej na terenie miasta od XVII wieku do dnia dzisiejszego.