Plan 2025

Zarząd Fundacji Karola Malaperta określił PLAN 2025 jako ramowy plan pracy Fundacji i jej współpracowników na lata 2020-2025. Pragniemy, aby poniższy plan był elastyczny i każdy może mieć w nim udział. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z Fundacją w zakresie poniższego planu skorzystaj z formularza na dole strony.

PLAN 2025

 • Zaistnienie trwałych elementów astronomicznych (tablicy pamiątkowej, nowego zegara słonecznego, rekonstrukcji obserwacji Malaperta itp.) w zrewitalizowanej części kaliskiego Śródmieścia.
 • Promocja osoby Karola Malaperta, jego współpracowników i innych uczonych wśród mieszkańców Kalisza i okolic (organizacja pikników promocyjnych, konferencji itd.).
 • Organizacja czasowych wystaw prac fotograficznych i plastycznych w przestrzeni miejskiej (np. wystawa fotografii astronomicznej na Rynku Głównym).
 • Zorganizowanie interaktywnej wystawy historii jezuickiej astronomii w odnowionej Wieży Malaperta.
 • Realizacja w kaliskich szkołach projektu nauczania astronomii i nauk pokrewnych w ramach regularnych zajęć szkolnych.
 • Zainteresowanej młodzieży: umożliwienie realizacji młodzieńczych pasji poprzez dostęp do zasobów światowej astronomii (poprzez udział w konkursach i olimpiadach o zasięgu krajowym i międzynarodowym).
 • Wytyczenie na terenie Kalisza ścieżki edukacyjno-turystycznej “Kalisz astronomiczny”.
 • Nawiązanie aktywnej współpracy z działającymi na terenie Kalisza i okolic organizacjami pozarządowymi celem organizacji wspólnych imprez integrujących astronomię ze sportem, zajęciami dla seniorów, osób niepełnosprawnych itd.
 • Wykorzystanie potencjału astronautyki i szeroko pojętej informatyki w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych: organizacja warsztatów modelarskich, przygotowanie misji balonów stratosferycznych, hackatonów, zajęć z kodowania itd.
 • Zwiększenie zainteresowania wycieczkami do miejsc związanych z astronomią (astrobazy, centra nauki, planetaria, obserwatoria astronomiczne itd.).
 • Stworzenie w granicach administracyjnych Kalisza obserwatorium astronomicznego.
 • Wydanie drukowanej wersji pełnej kwerendy bibliotecznej „Astronomia w Kaliszu”.
 • Promocja idei ciemnego nieba, oszczędności energii i ekologii poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców o alternatywnych rozwiązaniach oświetlenia.

Jeśli chciałbyś współpracować z Fundacją w zakresie PLANU 2025, prosimy o Twoje sugestie przesłane przez poniższy formularz: