Ad fontes! 2019

Nazywam się Wiktor Pior. Jestem uczniem klasy 4. w Prywatnej Szkole Podstawowej Jagiellończyk w Kaliszu.

Poniżej prezentuję moje rozwiązania konkursu „Ad fontes!” 2019.

1. Film opisujący sylwetki więźniów politycznych straconych w kaliskim więzieniu.

2. Quiz TOP 10 faktów o Tadeuszu Kulisiewiczu w 120 rocznicę urodzin.

3. Makieta prezentująca moją wizję przyszłości Archiwum Państwowego w Kaliszu: archiwum za 25 lat.

Wybrane źródła:
1. „Więzienie w Kaliszu 1846-2015”, Archiwum Państwowe w Kaliszu, Kalisz 2016
2. Tadeusz Kulisiewicz – Wikipedia (więcej źródeł w linkach w quizie)
3. Archiwum Państwowe w Kaliszu
4. Narodowe Archiwum Cyfrowe