Astronomia w Kaliszu – teraz i kiedyś

Astronomia w Kaliszu – TERAZ – Koło Astronomiczne Malapert

Astronomia w Kaliszu – KIEDYŚ – monografia

Mapa Ptolemeusza z wyróżnioną CalisiąKalisz uznawany jest za „najstarsze miasto w Polsce”. Stało się tak za sprawą mapy wykreślonej przez Klaudiusza Ptolemeusza. Na mapie w dziele Geografia uczony ten zaznaczył miejscowość Calisia, która może (ale nie musi) być utożsamiana z dziesiejszym Kaliszem. Klaudiusz Ptolemeusz zapisał się na kartach historii astronomii przede wszystkim opisaniem geocentrycznego modelu świata. Ma więc Kalisz – już od swoich mitycznych początków – ścisły związaek ze światową astronomią.

U progu Renesansu, w 1613 roku, przyjechał do Kalisza Jezuita Karol Malapert, który sprowadził do miasta lunety, wybudował pierwsze na ziemiach polskich obserwatorium astronomiczne i stworzył prototyp montażu paralaktycznego.

W XX wieku działała w mieście popularna Dostrzegalnia Astronomiczna, która przez kilkadziesiąt lat, pod opieką inż. Janusza Kaźmierowskiego (na zdjęciu), wprowadzała mieszkańców miasta w meandry najstarszej nauki przyrodniczej. Tradycję tę kontynuowało – już w XXI wieku – Kaliskie Towarzystwo Astronomiczne.

Obecnie wszystkie aktywności popularyzuące astronomię w Kaliszu skupia Koło Astronomiczne Malapert.

Wszystkie znane materiały popularyzujące historię i współczesność szeroko pojętej Astronomii w Kaliszu zebrano w Astronomia w Kaliszu – monografia.